OS-LEADER ตัวอย่างโซลูชันสำหรับ
จัดการ บริษัท เวิร์คแอนด์ อินเทอร์นชิพอเมริกา จำกัด

ตารางเวลา OS-LEADER for บริษัท เวิร์คแอนด์ อินเทอร์นชิพอเมริกา จำกัด
บริษัท เวิร์คแอนด์ อินเทอร์นชิพอเมริกา จำกัด
ที่อยู่: 1575/44, ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ, 10400 10400 ไทย
OS-LEADER ใช้งานร่วมกับ การจัดการฝึกอบรม สำหรับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนดนตรี, หลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

สัปดาห์

ที่ปรึกษา:

หากต้องการทราบเกี่ยวกับ OS-Leader หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดโทรหาเรา เราจะสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุด.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดู Demo

ลงทะเบียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ

Thank You!

ตารางเวลา บริษัท เวิร์คแอนด์ อินเทอร์นชิพอเมริกา จำกัด ,